Đoàn kết, quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 838-NQ/ĐUTĐ, ngày 24/5/2016 của Đảng ủy Tập đoàn BCVTVN

Ngày: 14/06/2016 Lượt xem:9814

Đó là mục đích, yêu cầu của Đảng ủy Tổng Công ty Hạ tầng mạng đặt ra trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 838-NQ/ĐUTĐ, ngày 24/5/2016 của Đảng ủy Tập đoàn về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Bản kế hoạch (số 242-KH/ĐUVNPT Net) đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty thông qua và ban hành ngày 8/6/2016. Bên cạnh các mục tiêu định tính trên, Đảng ủy VNPT Net cũng đã đặt mục tiêu hàng năm có 100% tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; có trên 90% đảng viên của đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

      

Về các nhiệm vụ, giải pháp cần phải triển khai trong thời gian tới, Đảng ủy TCT yêu cầu:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị tư tưởng: Đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm tính định hướng, làm cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên nhận thức đầy đủ tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ; sâu sát, nắm bắt diễn biến tư tưởng phát sinh trong CBCNV đơn vị để có biện pháp tuyên truyền, giải thích và giải quyết kịp thời những khúc mắc phát sinh từ cơ sở.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ: Nâng cao năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với đổi mới nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị đối với công tác xây dựng tổ chức đảng và xây dựng cơ quan.

Về tổ chức thực hiện, đảng ủy Tổng Công ty yêu cầu các cấp ủy đảng triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn đến từng đảng viên, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng. Trên cơ sở nội dung bản kế hoạch, cấp ủy cơ sở cần xây dựng kế hoạch cụ thể với đặc điểm, tình hình của tổ chức cơ sở đảng để thực hiện. Báo cáo kết quả triển khai với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty./.

Minh Châu.

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

+84-4 37877777 - vnptnet@vnpt.vn

© Copyright 2015, VNPT-NET

Số 30, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép số: 1300/GP-TTĐT, ngày 12/4/2016 do Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

Điện thoại: +84-24 37877777 - Fax: +84-24 37876600 - vnptnet@vnpt.vn